Teste de carieră
Curs online înregistrat

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Acești Termeni și condiții (“Termenii”) guvernează achiziționarea și utilizarea serviciilor pe site-ul nostru [Website]. Prin acceptarea acestor Termeni, fie făcând clic pe o casetă care indică acceptarea dvs., fie executând un formular de comandă sau alt document care face referire la acești Termeni, sunteți de acord că acești Termeni reprezinta un acord/contract si fac parte din acordul dintre dumneavoastră și UNIVERSALIO Edu-advising S.R.L., cu sediul social în Semilunei 4-6, etaj 3, camera 7, Sector 2, Bucuresti înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12022/2015, cod unic de înregistrare 35076940, cont bancar deschis la Banca TRANSILVANIA SA, IBAN: RO70BTRLRONCRT0319645601, denumită în cele ce urmează „Universalio”.

Acești Termeni au fost actualizați in data de 19 aprilie 2021 și sunt în vigoare între dumneavoastră și Universalio de la data la care configurați un cont la noi pe www.cariera.optiuni.ro/development Universalio își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni din când în când. Dacă astfel de modificări sunt considerate semnificative, Universalio va informa clienții înregistrați cu privire la modificările prin e-mail, iar modificările vor intra în vigoare la o lună după trimiterea acestor e-mailuri. Continuarea utilizării site-ului sau serviciilor noastre după astfel de modificări va constitui confirmarea și acceptarea Termenilor modificați.

 

Având în vedere că:

 1. Universalio administrează pagina de internet [https://cariera.optiuni.ro/development/  ] (in continuare “Website”) prin intermediul căreia facilitează Clientului accesul la Servicii de Consiliere  prestate de Indrumatori de Cariera (asa cum sunt definiti mai jos);
 2. Clientul  utilizează Website-ul în scopul rezervării și cumpărării de Servicii de Consiliere Educationala si/sau Servicii Auxiliare (ambele servicii sunt definite mai jos)  pentru uzul personal sau pentru uzul unor terți – denumiți Beneficiari;
 3. Clientul/Beneficiarul ia la cunoștință și este de acord că Serviciile de Consiliere Educationala pot fi furnizate atat de Indrumatori in Cariera proprii cat si de Indrumatori in Cariera colaboratori (asa cum sunt definiti mai jos), alegerea si selectarea apartinand in totalitate Clientului/Beneficiarului.  

 

Articolul 1.             Definitii

În vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor acestor Termeni, Părţile convin că următorii termeni vor avea înțelesurile definite în această clauză, cu excepția cazului în care Părțile, în mod expres, le conferă un alt înțeles.

Client” – persoane fizice cu varsta de peste 18 ani care cumpără direct Serviciile de Consiliere Educationala furnizate de Indrumatori, pentru ele sau o terță persoană si care si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale si Politica de Confidentialitate GDPR.

Beneficiar” – persoane cu varsta sub 18 ani care beneficiază de Serviciile de Consiliere Educationala platite de un Client si care si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale si Politica de Confidentialitate GDPR.

 “Indrumatori in Cariera” / “Indrumatori” – interni sau externi, in functie de forma de colaborare cu Universalio, Indrumatorii interni sunt salariati Universalio care realizeaza activitati de consiliere si orientare in cariera, iar cei externi pot fi persoane juridice (PFA, SRL, ONG, etc) care furnizează în mod independent Servicii de Consiliere Educationala catre Clienti si/sau Beneficiari;

Serviciu de Intermediere” – înseamnă accesul la Website acordat de Universalio Clientului si Beneficiarului si posibilitatea de a realiza cereri de sedinte de consiliere educationala și plăți pentru Serviciile de Consiliere Educationala furnizate de Indrumatorii externi (asa cum se indica mai sus)

 

Articolul 2.             Obiectul Termenilor  

Obiectul constă în furnizarea, de către Universalio, către Client/Beneficiar, a Serviciului de Intermediere, în condițiile de mai jos.

În calitate de operator al Website-ului, Universalio pune la dispoziția Clientului infrastructura prin care acesta poate achizitiona si efectua Servicii de Consiliere Educationala si/sau Serviciile Auxiliare.

Rolul de intermediar al Universalio

Universalio nu va acționa ca distribuitor al Indrumatorilor si/sau al partenerilor externi, ci in cazul acestora, se limitează exclusiv la prestarea Serviciului de Intermediere în condiţiile acestor Termeni, iar relatia profesionala între Client și Indrumatorii externi se realizeaza exclusiv între aceștia şi nu creează nicio obligaţie în sarcina Universalio, cu excepţia celor expres prevăzute în Termeni sau care se nasc în sarcina Universalio ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare.

Furnizarea de Servicii de Consiliere

Clientul va efectua cereri de “Sedinte de Consiliere” prin intermediul [Website-ului] prin achizitionarea unui pachet corespunzator nevoilor sale. Prin trimiterea acestor cereri de “Sedinte de Consiliere” folosind Website, Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord cu faptul că Universalio va furniza Indrumatorului selectat de catre Client si care acceptă “Sedinta de Consiliere” respectivă anumite detalii si date legate de Client si dupa caz Beneficiar, care pot să includa, dar nu se limitează la, numele și prenumele Clientului/Beneficiarului, datele de contact.

Certificările Consilierului

Clientul/Beneficiarul declară că înțelege și acceptă faptul că Indrumatorul comunică Universalio existența atestatelor, certificărilor sau formărilor de specialitate relevante pentru furnizarea Serviciilor de Consiliere Educationala și faptul că Indrumatorul este singurul care are responsabilitatea pentru reînoirea acestora conform prevederilor legale.

Clientul/Beneficiarul declară că înțelege și acceptă faptul că Universalio nu garanteaza veridicitatea informatiilor furnizate de Indrumatori si nu răspunde pentru informațiile false furnizate de catre acestia.

Relația dintre Client si/sau Beneficiar și Indrumatori

Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord că utilizarea Serviciilor de Consiliere Educationala creează o relație profesionala directă între Indrumatori și Client/Beneficiar, relație în care Universalio sau afiliații săi nu sunt implicați și nici responsabili pentru acțiunea sau lipsa de acțiune a Indrumatorului în relația cu Clientul. De asemenea, Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord că, in eventualitatea savarsirii unor fapte ilicite sau penale de catre Indrumatori, Indrumatorul in cauza va fi singurul raspunzator pentru savarsirea acestora si orice actiune in instanta, plangere sau sesizare a organelor si/sau institutiilor competente se va formula exclusiv impotriva respectivului Indrumator.

Relația dintre Cumpărător și Universalio

Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord că punerea la dispoziție de către Universalio a Website-ului creează o relație contractuală între Client și Universalio numai cu privire la procesul de cumparare a Sedintelor de Consiliere si/sau Serviciilor Auxiliare.

Clientul ia la cunoștință și este de acord că Universalio nu este raspunzatoare si nu are capacitatea si/sau obligatia de a controla sau influența Indrumatorul în furnizarea Serviciilor de Consiliere Educationala menționate în acesti Termeni, inclusiv detaliile operaționale ale furnizării Serviciilor de către Indrumatori, acțiunea sau lipsa de acțiune ale Indrumatorilor, etc.

Clientul are dreptul de a decide când și pentru cât timp folosește Website-ul, de a efectua cereri de Sedinte si/sau de Servicii Auxiliare prin intermediul Website-ului, de a modifica sau anula cererile de Sedinte, cu respectarea condițiilor de anulare menționate în „Clauze referitoare la anularea unei Sedinte. Gestionarea penalitatilor pentru anulari initiate de Cumparator”.

Clientul declară că recunoaște și înțelege faptul că între Universalio și Indrumatori nu există o relație de subordonare de nici un fel, iar Indrumatorii nu sunt angajati sau mandatari al Universalio.

Relația dintre Cumpărător și Beneficiar

Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord că în cazul în care rezervă Servicii de Consiliere Educationale în numele Beneficiarului, Clientul are obligația de a aduce la cunoștința Beneficiarului și de a obține acordul său în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Universalio și/sau Indrumatori, detaliile Sedintelor, detaliile Consilierului care va efectua Sedinta și orice termeni și condiții aplicabile furnizării Serviciilor de Consiliere Educationala de către Indrumatori.

 

Articolul 3.             Preţul

Servicii plătite

Accesul și utilizarea Website-ului sunt gratuite, dar Clientul va plăti prețul Serviciilor de Consiliere Educationala furnizate de Indrumatori si/sau pretul Serviciilor Auxiliare (denumit în cele ce urmează “Prețul”). Prețurile practicate de Universalio pentru Serviciile de Consiliere Educationala sunt afișate pe Website. Clientul declară că înțelege că Prețul pentru Serviciile de Consiliere Educationala poate fi modificat de către Universalio fără a fi necesar acordul prealabil al Clientului, dar orice modificare va opera numai pentru achizitiile viitoare.

Modalitatea de formare a Prețului Serviciilor de Consiliere Educationala

Clientul va achita Universalio în schimbul Serviciilor de Consiliere Educationala furnizate de catre Indrumatori o sumă calculată în funcție de numărul de ore de Sedinte cumparate. Numărul de sedinte poate fi majorat prin achizitionarea unui numar de sedinte corespunzator cererii respectivului Client.  

Clauze referitoare la anularea unei Sedinte. Gestionarea penalităților pentru anulări inițiate de Cumpărător

Clientul si/sau Beneficiarul poate să anuleze o Sedinta rezervată înainte de ora de începere a acesteia, caz în care Clientul va plăti o penalitate de anulare in cuantum de 100% din pretul platit pentru sedinta respectiva.  In cazul in care Clientul /Beneficiarul solicita o reprogramare a datei sau orei de desfasurare a unei Sedinte, o astfel de solicitare trebuie efectuata cu cel putin 5 ore inainte de ora programata, in caz contrar Sedinta respective va fi considerata efectuata.  Cererile de anulare si/sau amanare se transmit prin email la adresa cariera@optiuni.ro  

În caz de anulări neprevăzute și definitive din partea Indrumatorului, Universalio va depune eforturi pentru a re-aloca un alt Indrumator în timp util pentru efectuarea Sedintei. În cazul în care acest lucru nu este posibil din orice cauză, Clientul va beneficia fie de rambursarea 100% a sumei plătite, fie de modificarea zilei și orei Sedintei pentru o dată și o oră ulterioară stabilita de comun acord.

Facturi

La momentul achizitionarii pachetului solicitat, Clientul va receptiona prin email o factura cu datele de facturare ale Universalio pentru suma pachetului respectiv. Clientul are obligația de a informa Universalio despre orice discrepanțe sesizate în facturile primite în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii facturii via email. În lipsa notificărilor în termenul menționat, Universalio nu răspunde pentru greșeli existente în facturile emise și nici pentru diferențele de plată datorate unor eventuale greșeli.

 

Articolul 4.             Durata

Termenii intră în vigoare la data acceptării de către Client/Beneficiar și este valabil încheiat pentru o perioadă nedeterminată pana la intervenirea unei cauze de incetare.

 

Articolul 5.             Drepturile și obligaţiile Clientului

Clientul are obligația:

 1. Sa achite Preţul Serviciilor de Consiliere Educationala furnizate de către Indrumatori; fara finalizarea cu success a platii Pretului nu va beneficia de Serviciile de Consiliere;
 2. Sa furnizeze date corecte cu privire la varsta, identitate, date despre educatie;
 3. Sa pastreze cu strictete confidentialitatea datelor cu caracter personal ale Indrumatorilor;
 4. De a nu inregistra audio/video Sedintele fara sa existe consimtamantul dat in scris de Universalio;
 5. De a nu afisa/publica/transmite sub nicio forma discutiile si /sau continutul Sedintelor de Consiliere.

 

Articolul 7.             Drepturile și obligațiile Universalio

Confidențialitate

Să asigure respectarea confidențialității tuturor informațiilor puse la dispoziția sa, prin intermediul Website-ului, dar nu va fi, în nici într-un caz, răspunzător pentru respectarea vreunei obligații de confidențialitate în ceea ce privește informațiile pe care Clientul le-a dezvăluit Indrumatorilor si/sau terților in timpul Sedintelor. De asemenea, Universalio nu răspunde pentru securitatea comunicațiilor și pentru integritatea informațiilor ce tranzitează rețeaua Internet.

Universalio nu va fi răspunzătoare pentru următoarele: (a) erori generate de software, căderi de rețea, alterarea și/sau de-securizarea informațiilor care tranzitează alte sisteme decât cele ale Universalio sau datorate căderii rețelei oricărui alt terț; (b) folosirea frauduloasă a Website-ului de către terti.

Disponibilitatea Website-ului

Universalio poate decide oricând suspendarea furnizării, modificarea sau întreruperea furnizării Serviciilor de Consiliere Educationala cu efect imediat și fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor reparații sau lucrări de întreținere sau în scopul îmbunătățirii performanțelor sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta. În caz de folosire abuzivă sau neautorizată, Universalio își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula fără preavizare accesul Clientului/Beneficiarului la Serviciile de Consiliere Educationala. Universalio are obligația să ia măsuri pentru menținerea funcțională a Website-ului și pentru rezolvarea erorilor apărute în funcționarea acestuia. Universalio are obligația să răspundă la orice solicitări sau probleme de natură tehnică semnalate de către Client /Beneficiar. Universalio își rezervă dreptul să optimizeze Website-ul ori de câte ori va considera necesar acest lucru.

 

Articolul 8.             Răspunderea Indrumatorlui

Respectarea reglementărilor legale

Clientul declară că ia la cunoștință că Indrumatorul este singurul obligat să efectueze Sedintele de Consiliere cu respectarea tuturor reglementărilor legale specifice domeniului, precum şi cu respectarea tuturor reglementărilor in vigoare.

Răspunderea pentru efectuarea Sedintelor de Consiliere

Clientul/Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere pentru informaţiile pe care le difuzează in timpul Sedintelor de Consiliere.

Clientul declară că ia la cunoștință că Indrumatorul îşi asumă integral răspunderea faţă de Cient si Beneficiar pentru eventualele întârzieri, amânări, anulări sau pentru orice alte probleme în legătură cu Sedintele de Consiliere, altele decat cele de natura tehnica, pentru derularea acestora în condiţii necorespunzătoare sau în alte condiţii decât cele agreate sau cerute de legislaţia în materie.

Autorizări

Clientul/Beneficiarul declară și ia la cunoștință că Indrumatorul este singurul care garantează că deţine toate autorizaţiile cerute de lege pentru furnizarea de Servicii de Consiliere Educationala, şi că potrivit prevederilor legale aplicabile acestora este pe deplin autorizat să le organizeze şi să presteze aceste servicii.

 

Articolul 9.             Obligaţiile Părţilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal

Universalio se obligă să prelucreze datele cu caracter personal colectate de la Client si/sau Beneficiar cu respectarea strictă a prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestora. În temeiul art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Universalio, în calitate de operator de date cu caracter personal, se obligă să prelucreze datele colectate cu bună-credinţă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare și cu respectarea principiilor de prelucrare stabilite de Regulament:

 • În mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • În scopuri determinate, explicite și fără a le prelucra ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • În mod adecvat, relevant și limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; Universalio va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în Regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;
 • Într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

Articolul 10.         Răspunderea contractuală

Forţa majoră

Părţile nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, integral sau în parte, a oricăreia dintre obligaţiile lor contractuale, dacă executarea acelei obligaţii va fi fost împiedicată ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului Părţii care invocă forţa majoră. Părţile convin că sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, atacuri informatice grave ori defecţiuni grave în funcţionarea reţelei de internet, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Părţilor. Pentru a fi exonerată de răspundere, Partea care invocă evenimentul de forţă majoră este obligată să notifice în scris celeilalte Părţi producerea acestuia, în termen de 24 (douăzecişipatru) ore de la apariția sa, atunci când circumstanţele permit, sau de la încetarea acestui eveniment, dacă Partea a fost împiedicată să facă notificarea, şi să acţioneze prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

Limitarea răspunderii

În nicio situaţie, indiferent de circumstanţele invocate,  Universalio nu va răspunde faţă de Client, în legătură cu obligaţiile prevăzute în sarcina sa, pentru orice fel de daune ori prejudicii, directe sau indirecte, suferite de Client ca urmare a executării sau neexecutării de către Universalio a obligaţiilor sale contractuale, pentru orice sumă în plus faţă de sumele efectiv plătite de Cumpărător către Universalio cu titlu de preţ contractual.

Clientul si Beneficiarul inteleg si sunt de acord ca Universalio nu îşi asumă nicio răspundere faţă de ei în legătură cu acţiunile / inacţiunile Indrumatorilor pentru si/sau in legatura cu furnizarea Serviciilor de Consiliere Educationala.

 

Articolul 11.         Drepturile de proprietate intelectuală

Suntem proprietarul sau licențiatul autorizat al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pe website-ul nostrum (www.cariera.optiuni.ro/development) și pentru orice material publicat pe acesta, inclusiv, fără limitare, textul, video, audio, grafica, logo-urile, și imaginile și. Aceste opere sunt protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi privind drepturile de proprietate intelectuală din Romaniae. Toate aceste drepturi sunt rezervate în mod expres.

Acordăm utilizatorilor acestui site o licență neexclusivă, limitată și revocabilă pentru vizualizarea, imprimarea și distribuirea materialelor conținute pe acest site și/sau orice parte a acestuia, în conformitate cu următoarele condiții:

 • Puteți tipari o copie, și puteți descărca extrase, de orice pagină (e) de pe site-ul nostru dar numai pentru referință personală.
 • Nu aveti autorizatia să modificați niciun text indiferent de suport (hartie sau digital) ale materialelor pe care le-ați imprimat sau descărcat în niciun fel și nu trebuie să utilizați ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică separat de orice text de însoțire.
 • Statutul nostru (și cel al oricărui contribuitor identificat) ca autori de materiale de pe site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscute. Nu trebuie să ștergeți nicio notificare privind drepturile de autor din niciun material tipărit sau descărcat.
 • Nu aveti dreptul să licențiați sau să revindeți materialele descărcate, tipărite sau accesate de pe site-ul nostru. Vi se permite să utilizați astfel de materiale în scopuri personale si necomerciale. Nu aveti dreptul să-le utilizați în scopuri comerciale fără acordul nostru scris prealabil.

 

 Articolul 12.         Modificari

Site-ul nostru se schimbă în mod regulat

Scopul nostru este de a actualiza Website-ul în mod regulat și putem schimba conținutul în orice moment. Dacă este necesar, putem suspenda accesul la site-ul nostru sau îl putem închide pe termen nelimitat. Nu putem garanta că toate materialele de pe site-ul nostru sunt actualizate în orice moment.

Modificarea Termenilor

Universalio își rezervă dreptul de a modifica Termenii prin publicarea versiunii ulterioare pe Website-ului. Finalizarea achizitionarii Serviciilor va fi conditionata de citirea si acceptarea termenilor prin exprimarea acordului expres în acest sens, bifând una din opțiunile puse la dispoziția sa prin intermediul Website-ului.

 

Articolul 13.         Nulităţi

În cazul în care o clauză din Termeni este declarată nulă, aceasta va fi înlăturată şi nu va afecta celelalte clauze ale Termenilor. Părţile convin ca, odată cu înlăturarea clauzei nule, aceasta să fie înlocuită de către Părţi cu o altă clauză, conformă cu spiritul Termenilor.

 

Articolul 14.         Prevederi finale

Clientul declară şi garantează că are deplină capacitate şi autoritate de a incuvinta si accepta acesti Termeni.